Call us on 085-489-1204

Home » Article » เพราะเหตุใดจึงต้องมีหลักสูตรภาษาจีนในเด็กปฐมวัย

เพราะเหตุใดจึงต้องมีหลักสูตรภาษาจีนในเด็กปฐมวัย

 เหตุใดจึงต้องมีหลักสูตรภาษาจีนในเด็กปฐมวัย         ในสังคมของโลกปัจจุบันนั้นเป็นไปในลักษณะของวัฒนธรรมพหุเชิงภาษา ใครที่สามารถพูดได้มากกว่า1-2 ภาษานั้นจึงสามารถที่จะสร้างโอกาสต่างๆให้กับตัวเองได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนต่อ การทำงานด้านต่างๆ ในทวีปเอเชียนั้นภาษาจีนถือว่าได้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก มีการใช้ภาษาจีนอย่างแพร่หลายและมากขึ้นในทุกๆวัน สำหรับประเทศไทยบ้านเรานั้นมีการเรียนภาษาจีนมาอย่างยาวนานหลาย ทศวรรษ  มีการประกาศใช้ให้ภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่ 3 รองจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และในปัจจุบันนั้นได้มีการบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาในชั้นพื้นฐานอีกด้วย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนหรือผู้ปกครองนั้นสามารถเลือกที่จะให้บุตรหลานของท่านเรียนได้ จนทำให้ในปัจจุบันนั้น มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ปฐมวัย และมัธยมศึกษาเลยทีเดียว

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเรานั้น พบว่าภาษาจีนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับภาษาไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการยืมคำบางคำมาเพื่อใช้ทับศัพท์ในภาษาไทย หรือแม้กระทั้งการสอดแทรกและผสมผสาน อยู่ในขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยมาอย่างช้านาน สำหรับในช่วงแรกของประเทศไทยที่ยังไม่นิยมในการศึกษาในภาษาจีนมากนัก ถึงอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่แพร่หลาย อาจเป็นเพราะว่า ในช่วงยุคสมัยก่อนนั้น อาจที่จะยังไม่มีผู้ที่รู้จริงและรู้ลึกในภาษาจีนมากนัก ทำให้ขาดแคลนผู้สอน รวมถึงด้วยความที่ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับภาษาอังกฤษจึงทำให้ไม่มีสถาบันสอนภาษาจีน แต่ในช่วง 10 ปีให้หลัง ราวๆ พ.ศ. 2546 – 2557 ประเทศจีนนั้นได้ทำการเปิดประเทศ และมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นทางประเทศไทยจึงได้มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมให้คนไทยศึกษาในด้านของภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้มีการกำหนดภาษาจีนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้กำหนดให้เป็นวิชา ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลเอง หรือโรรงเรียนที่เปิดด้วยการลงทุนของภาคเอกชน หรือโรงเรียนในเครือของมูลนิธิต่างๆ ก็ต่างมีหลักสูตรภาษาจีนกันเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแพร่หลาย

หากคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองกำลังตัดสินใจให้ลูกเรียนภาษาจีนอยู่นั้น ช่วงวัยที่จะส่งเสริมให้เรียนภาษาที่ 3 อย่างภาษาจีน จะอยู่ในช่วง 6 – 15 ปี เพราะจะเป็นช่วงวัยที่เด็กๆนั้นมีพัฒนาการทางภาษาดีเยี่ยมหรือดีที่สุดเลยจากทุกช่วงวัย สามารถที่จะจดจำและเรียนรู้ได้ดีที่สุด การเรียนภาษานั้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรที่จะบังคับเด็กๆจนเกินไป ควรจะให้พวกเขาได้สนุกกับการเรียนรู้ไปตามวัยในแต่ละสเต็ปของเขา ภาษาจีนนั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก หากผู้เรียนตั้งใจ และเรียนอย่างจริงจัง โดยมีผู้สอนที่มีความสามารถที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ

ภาษาจีนในสมัยนี้นั้นสามารถที่จะเข้าถึงและศึกษาได้ง่ายมากกว่าในสมัยก่อนมากนัก ด้วยความที่ประเทศจีนนั้นได้เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทำให้ปัจจุบัน ภาษาจีนจึงได้กลายเป็นภาษาที่สำคัญที่คนทั่วโลกใช้ติดต่อกันในการทำธุรกิจรองมาจากภาษาอังกฤษ และยังเป็นภาษาที่หลายๆหน่วยงานหรือหลายๆบริษัทต้องการให้ผู้ที่เข้าสมัครงานนั้น มีคุณสมบัติที่จะพูดสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นนับเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังในการใช้จ่ายสูง และนิยมเป็นอย่างมากในการที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย การสื่อสารภาษาจีนได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างโอกาสหลายๆอย่างในอนาคตให้กับลูกหลานของท่าน ภาษานั้นกลายเป็นใบเบิกทางให้กับลูกหลานของเราในอนาคต ในประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้น การเรียนรู้ที่มากขึ้นและคนที่มีความสามารถในรอบด้านโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาจึงเป็นที่ต้องการ ของหลายๆหน่วยงาน