Call us on 085-489-1204

Monthly Archives: July 2022

เพราะเหตุใดจึงต้องมีหลักสูตรภาษาจีนในเด็กปฐมวัย

 เหตุใดจึงต้องมีหลักสูตรภาษาจีนในเด็กปฐมวัย         ในสังคมของโลกปัจจุบันนั้นเป็นไปในลักษณะของวัฒนธรรมพหุเชิงภาษา ใครที่สามารถพูดได้มากกว่า1-2 ภาษานั้นจึงสามารถที่จะสร้างโอกาสต่างๆให้กับตัวเองได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนต่อ การทำงานด้านต่างๆ ในทวีปเอเชียนั้นภาษาจีนถือว่าได้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก มีการใช้ภาษาจีนอย่างแพร่หลายและมากขึ้นในทุกๆวัน สำหรับประเทศไทยบ้านเรานั้นมีการเรียนภาษาจีนมาอย่างยาวนานหลาย ทศวรรษ  มีการประกาศใช้ให้ภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่ 3 รองจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และในปัจจุบันนั้นได้มีการบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาในชั้นพื้นฐานอีกด้วย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนหรือผู้ปกครองนั้นสามารถเลือกที่จะให้บุตรหลานของท่านเรียนได้ จนทำให้ในปัจจุบันนั้น มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ปฐมวัย และมัธยมศึกษาเลยทีเดียว จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเรานั้น พบว่าภาษาจีนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับภาษาไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการยืมคำบางคำมาเพื่อใช้ทับศัพท์ในภาษาไทย หรือแม้กระทั้งการสอดแทรกและผสมผสาน อยู่ในขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยมาอย่างช้านาน สำหรับในช่วงแรกของประเทศไทยที่ยังไม่นิยมในการศึกษาในภาษาจีนมากนัก ถึงอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่แพร่หลาย อาจเป็นเพราะว่า ในช่วงยุคสมัยก่อนนั้น อาจที่จะยังไม่มีผู้ที่รู้จริงและรู้ลึกในภาษาจีนมากนัก ทำให้ขาดแคลนผู้สอน รวมถึงด้วยความที่ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับภาษาอังกฤษจึงทำให้ไม่มีสถาบันสอนภาษาจีน แต่ในช่วง 10 ปีให้หลัง ราวๆ พ.ศ. 2546 – 2557 ประเทศจีนนั้นได้ทำการเปิดประเทศ และมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นทางประเทศไทยจึงได้มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมให้คนไทยศึกษาในด้านของภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้มีการกำหนดภาษาจีนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้กำหนดให้เป็นวิชา ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลเอง หรือโรรงเรียนที่เปิดด้วยการลงทุนของภาคเอกชน หรือโรงเรียนในเครือของมูลนิธิต่างๆ ก็ต่างมีหลักสูตรภาษาจีนกันเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแพร่หลาย หากคุณพ่อ คุณแม่ […]

Read More