Call us on 085-489-1204

Monthly Archives: November 2019

สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าหากตั้งใจเรียน เราสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ยาก วันนี้เราจะพามาทุกคนมารู้จักกับพื้นฐานทางไวยากรณ์ หรือ แกรมม่า (Grammar) ถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจหลักของภาษาได้ดีขึ้น ถ้าอยากจะเก่งขึ้นเร็วๆ ขอแนะนำให้ตั้งใจศึกษาเทคนิคที่เรานำมาเสนอในวันนี้ รับรองว่าจะช่วยให้ทักษะด้านไวจากรณ์ของคุณดีขึ้นแน่นอน หลักของไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.คำนาม (Nouns) ใช้สำหรับเรียกชื่อคน สัตว์ หรือสิงของต่างๆ เช่น Stone ที่แปลว่าหิน หรือ Man ที่แปลว่าผู้ชาย คำเหล่านี้เรียกว่า Countable Noun เป็นคำนามที่นับได้ แบ่งออกเป็น เอกพจน์ (Singular) เป็นคำนามที่ใช้เรียกของที่มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น ส่วนพหูพจน์ (Plural) คือคำนามที่เป็นสิ่งของที่มากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป ถ้าเรากำลังพูดถึงสิ่งของที่นับไม่ได้คือ Uncountable Noun เป็นนามที่ไม่อาจนับได้ว่ามีจำนวนเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น Sand ที่แปลว่าทราย อย่างที่รู้กันว่าทรายเป็นเม็ดละเอียดที่นับไม่ได้ หรือ Meat ที่แปลว่าเนื้อ มันอาจจะถูกสับออกเป็นกี่ชิ้นก็ได้ หรือจะถูกนำไปบด 2.คำสรรพนาม (Pronouns) ใช้สำหรับเรียนแทนคำนาม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอยคำเดิมซ้ำๆ หรือใช้เรียกสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วว่ากำลังหมายถึงอะไร […]

Read More