Call us on 085-489-1204

Home » Article » สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าหากตั้งใจเรียน เราสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ยาก วันนี้เราจะพามาทุกคนมารู้จักกับพื้นฐานทางไวยากรณ์ หรือ แกรมม่า (Grammar) ถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจหลักของภาษาได้ดีขึ้น ถ้าอยากจะเก่งขึ้นเร็วๆ ขอแนะนำให้ตั้งใจศึกษาเทคนิคที่เรานำมาเสนอในวันนี้ รับรองว่าจะช่วยให้ทักษะด้านไวจากรณ์ของคุณดีขึ้นแน่นอน

หลักของไวยากรณ์ประกอบด้วย

1.คำนาม (Nouns) ใช้สำหรับเรียกชื่อคน สัตว์ หรือสิงของต่างๆ เช่น Stone ที่แปลว่าหิน หรือ Man ที่แปลว่าผู้ชาย คำเหล่านี้เรียกว่า Countable Noun เป็นคำนามที่นับได้ แบ่งออกเป็น เอกพจน์ (Singular) เป็นคำนามที่ใช้เรียกของที่มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น ส่วนพหูพจน์ (Plural) คือคำนามที่เป็นสิ่งของที่มากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป

ถ้าเรากำลังพูดถึงสิ่งของที่นับไม่ได้คือ Uncountable Noun เป็นนามที่ไม่อาจนับได้ว่ามีจำนวนเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น Sand ที่แปลว่าทราย อย่างที่รู้กันว่าทรายเป็นเม็ดละเอียดที่นับไม่ได้ หรือ Meat ที่แปลว่าเนื้อ มันอาจจะถูกสับออกเป็นกี่ชิ้นก็ได้ หรือจะถูกนำไปบด

2.คำสรรพนาม (Pronouns) ใช้สำหรับเรียนแทนคำนาม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอยคำเดิมซ้ำๆ หรือใช้เรียกสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วว่ากำลังหมายถึงอะไร ยกตัวอย่างเช่น Personal Pronouns ใช้สำหรับเรียกบุคคล ได้แก่ I, We (บุรุษที่ 1), You (บุรุษที่ 2) และ He, She, It, They (บุรุษที่ 3)

เมื่อเราจะใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของจะต้องใช้ Possessive Pronouns ได้แก่ His, Hers, Theirs, Mine, Ours, Yours ยกตัวอย่างเช่น He is my best friend หมายความว่า “เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน” แต่ถ้าจะระบุว่าถึงตัวตนของตนเองให้ใช้ Reflexive Pronouns ได้แก่ himself, herself, itself, myself, yourself

3.คำกริยา (Verb) เป็นคำที่ใช้อธิบายความเคลื่อนไหวของประธาน เพื่อที่จะได้รู้ว่าใครกำลังทำอะไร โดยจะแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่ Transitive Verbs เป็นคำกริยากาที่ต้องมีกรรมมารับ ส่วนที่ไม่ต้องใช้กรรมที่มีความหมายสมบูรณ์เรียกว่า Intransitive Verbs ใช้สำหรับอธิบายการกระทำเช่น Jack is working หมายความว่าชายที่ชื่อแจ็คกำลังทำงานอยู่

สุดท้ายคือ Auxiliary Verbs เป็นกริยาที่ช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น You must go to school ในกรณีที่เป็นคำถาม ให้นำกริกยา Auxiliary Verbs ไว้อยู่ด้านหน้าของประโยค ยกตัวอย่างเช่น Can you speak louder ?

คำนาม คำสรรรนาม คำกริยา 3 อย่างนี้ถือเป็นพื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญ แต่ยังมีอีกหลายหัวข้อที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ หากอยากที่จะใช้คำให้ถูกต้องตามหลักของภาษา ซึ่งเราคงต้องเอาไว้สำหรับในโอกาสหน้า ที่เรามานำเสนอเทคนิคดีๆ แบบนี้ให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กันอีก