Call us on 085-489-1204

Home » Article » อยากเป็นครูภาษาอังกฤษ ต้องเรียนสายอะไร

อยากเป็นครูภาษาอังกฤษ ต้องเรียนสายอะไร

‘ครุศาสตร์’ คือ การเรียนรู้ทฤษฎี อันเกี่ยวข้องกับการสอน รวมทั้งการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยคุณจะได้เรียนรู้ พร้อมทำความเข้าใจว่า มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไรคุณจึงเติบโตกลายมาเป็นผู้สอนที่ดีได้ เมื่อจบไปต้องสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้  , จริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีๆของสังคมต่อไป

อยากเป็นครูภาษาอังกฤษ เลือก ครุศาสตร์เอกอังกฤษซิ

ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ล้วนมีหลักสูตรและมีสาขาแตกต่างกันออกไป หากแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ ถ้าคุณสนใจในมหาวิทยาลัยไหนก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้เลย ในปัจจุบันนี้ คณะครุศาสตร์ จะมีการปรับหลักสูตรระยะเวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี สำหรับในปีที่ 5 จะเป็นปีที่นักศึกษาได้มีโอกาสออกไปฝึกสอนจริงตามสถานศึกษาต่างๆ ก่อนจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

เรียนจบครุศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

  • สอบบรรจุรับราชการครู เป็นเรื่องแน่นอนว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนคณะครุศาสตร์ และสามารถสอบผ่านรับใบประกอบวิชาชีพครู ก็อยากทำการสอบเข้าบรรจุเป็นครูอยู่แล้ว เพื่อประกอบวิชาชีพการเรียน – การสอนในรายวิชาและระดับชั้นซึ่งได้ร่ำเรียนมา หากแต่สำหรับบางคนอาจสอบเข้าเป็นครูอัตราจ้าง หรือครูประจำโรงเรียนเอกชนก็ได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความชอบ และการตัดสินใจในหลายๆด้าน
  • สอบบรรจุเข้าคุรุสภา เพื่อเข้าไปดูแลด้านนโยบายการศึกษา , ดูแลหลักสูตรพร้อมพัฒนาให้เท่าทันโลก , การประเมินโรงเรียน รวมไปถึงการตรวจสอบสถานศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
  • ครูสอนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการทำงานอิสระ เป็นนายตนเอง
  • นักวิชาการด้านการศึกษา ทำหน้าที่วิจัย รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เท่าทันกับองค์ความรู้ใหม่ๆของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลาดเวลา และดูแลการศึกษาของประเทศไทยให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศอื่นๆ ในโลก
  • อาชีพเฉพาะทาง ตามสาขาที่ได้เรียนมา สำหรับเอกอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ นักศึกษาก็สามารถประกอบอาชีพเป็นล่าม , นักแปล , ไกด์ หรืออาชีพอื่นๆที่ให้ภาษาต่างประเทศ

สุดท้ายแล้ว การทำงานในสาขาภาษาต่างประเทศ ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยว่า มีความรู้ , มีทักษะ อันมีความเหมาะสมกับสายงานนั้นๆ หรือไม่ เช่น การเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ คุณก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านการสอน ให้นักเรียนเกิดความสนุก มีความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นหาคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดใจผู้เรียนได้ดี รวมทั้งยังต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเป็นตัวช่วย ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น อย่าสอนแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องสอนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แม้จะพูดผิดก็ไม่เป็นไร